Välkommen att fylla i anmälan till förskoleundervisning. Verksamhetsåret för förskoleundervisningen börjar i augusti och slutar därpå följande år i månadsskiftet maj-juni. Vänligen meddela barnets blivande skola son tilläggs uppgift pä sidan Önskemål för alternativ.

Vänligen fyll också i en ansökan om småbarnsbedagogik, om du utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen behöver småbarnsbedagogik och ditt barn inte har en i kraft varande plats inom småbarnsbedagogik.
Länken till ansökan om småbarnsbedagogik finns uppe på sidan under rubriken "Dagvård", välj "Ansökan om dagvård"

Welcome to apply for preschool! Press Create application to proceed.


Vid småbarnspedagogiken vid Åbo stad grundar sig behandlingen av personuppgifter på genomförandet av en lagstadgad förpliktelse, allmän fördel eller offentlig maktutövning. Då behöver vi inte som register-förare ett separat samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. En del av tjänsterna är dock såd-ana som samlar in personuppgifterna baserat på ditt samtycke och då ber vi dig om samtycke till be-handlingen av dina uppgifter. Du har rätt att återta ditt samtycke närsomhelst. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började tillämpas 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade dvs. kommuninvånarna eller stadens kunder. De mest betydande ändringarna innebär allt säkrare behandling av den registrerade informationen samt bättre rättigheter för de personer vars uppgifter lagrats.
Close Help