Vid småbarnspedagogiken vid Åbo stad grundar sig behandlingen av personuppgifter på genomförandet av en lagstadgad förpliktelse, allmän fördel eller offentlig maktutövning. Då behöver vi inte som register-förare ett separat samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. En del av tjänsterna är dock såd-ana som samlar in personuppgifterna baserat på ditt samtycke och då ber vi dig om samtycke till be-handlingen av dina uppgifter. Du har rätt att återta ditt samtycke närsomhelst. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började tillämpas 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade dvs. kommuninvånarna eller stadens kunder. De mest betydande ändringarna innebär allt säkrare behandling av den registrerade informationen samt bättre rättigheter för de personer vars uppgifter lagrats.
Close Help